CE 1400/2002 - EU 461/2010 s.m.i.

Regulering (EU) Nr. 1400/2002 af kommissionen af 31.07.2002
OVERENSTEMMELSES CERTIFIKAT AF OE RESDERVEDEL
I BETYDNINGEN AF REGULERING1400/2002


Den nedenfor stående søgemaskine, muliggør søgning af informationer angående produkter af firmaet Marelli, vedrørende EU Direktiv 1400/2002. Efter indtastning af et Marelli referencenummer. (lang eller kort kode), viser systemet, udover en beskrivelse af det søgte, om det handler om en OE reservedel, eller en kvalitativ tilsvarende reservedel.

- Artikel 1 – DEFINITIONER -

s) ”Reservedele” er varer som er indbygget i motorkøretøjer eller tilknyttet motorkøretøjer og erstatter en del af dette motorkøretøj. Dertil hører også olieprodukter som er nødvendig for benyttelse af motorkøretøjet, med undtagelse af fuels.

t) OE dele er reservedele af samme kvalitet som dele der bliver anvendt til montering i nye motorkøretøjer, og som blev specificeret til fremstilling af komponenter eller reservedele til det pågældende motorkøretøj. Dette omfatter også reservedele som bliver fremstillet på det samme produktionsanlæg. Det antages indtil andet er bevist, at reservedele er originale reservedele, forudsat delene producenten attesterer, at disse dele er af samme kvalitet som dem, hvordan de komponenter der bruges til at fremstille det pågældende køretøj, og at de blev fremstillet i henhold til specifikationer og produktkravene fra køretøjsfabrikanten. 

u) ”Kvalitativ tilsvarende reservedele” er reservedele som bliver fremstillet af en virksomhed, som kan til enhver tid bekræfte, at de pågældende dele kvalitativ svarer til de anvendte komponenter eller brugt i samlingen af de pågældende køretøjer.